Directory.Ge
ქართულიEnglishРусский
     
მთავარი გვერდი | ჩვენს შესახებ | პროექტის შესახებ | მომსახურება | კონტაქტი |
 
როგორ უნდა მოუაროთ მაცივარს, რომ სიცხეში არ გადაიწვას - ხელოსნის რჩევები სახლის და მაღაზიის მაცივრებზე

ambebi.ge 

ბოლო დღე­ებ­ში ჰა­­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რამ საგ­რძნობ­ლად მო­­მა­ტა, რაც არა­ერთ სფე­როს პრობ­ლე­მას უქ­მნის, მათ შო­რის, ტექ­ნი­კას. მა­გა­ლი­თად, მა­ცივ­რის ხე­ლოს­ნე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ ამ პე­რი­ოდ­ში, სხვა­დას­ხვა მი­ზე­ზით, უამ­რა­ვი კლი­ენ­ტი აკი­თხავთ, რომ მა­ცი­ვა­რი ისე რო­გორც ახლა, წე­ლი­წა­დის არც ერთ დროს არ უფუჭ­დე­ბათ. მა­ცი­ვა­რი მწყობ­რი­დან გა­მო­დის რო­გორც სახ­ლში, ოთა­ხის პი­რო­ბებ­ში, ასე­ვე მა­ღა­ზი­ებ­ში, გან­სა­კუთ­რე­ბით, სა­ნა­ყი­ნე მა­ცივ­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც ქუ­ჩა­შია გა­მო­ტა­ნი­ლი...

პავ­ლე გვე­ლე­სი­­ნი, მა­ცივ­რის ხე­ლო­სა­ნი:

- სი­ცხე­ში ოთა­ხის ტემ­პე­რა­ტუ­რა +32 გრა­დუსს არ უნდა აღე­მა­ტე­ბო­დეს. რო­დე­საც +32 გრა­დუსს მი­­ახ­ლოვ­დე­ბა, ასეთ დროს, აუ­ცი­ლე­ბე­ლი რე­კო­მენ­და­ცი­აა, მა­ცი­ვა­რი გა­მო­ირ­თოს, რად­გა­ნაც ოთა­ხის პი­რო­ბებ­ში ხში­რად ფუჭ­დე­ბა. ძრა­ვა რო­გორც კი ხურ­დე­ბა, მწყობ­რი­დან გა­მო­დის. ამას­თან, მა­ცი­ვარს ოთა­ხის ტემ­პე­რა­ტუ­რა ხომ თა­ვის­თა­ვად ახუ­რებს, რა­საც ძრა­ვის გა­ცხე­ლე­ბა ემა­ტე­ბა. გაგ­რი­ლე­ბას ვერ ას­წრებს და ყვე­ლა­ფე­რი ფუჭ­დე­ბა.

დე­ტა­ლე­ბი სიმ­ხურ­ვა­ლის­გან ფარ­თოვ­დე­ბა, ცვე­თა მა­ტუ­ლობს, ფრე­­ნის წნე­ვა იზ­რდე­ბა და ძრა­ვა დიდი დატ­ვირ­თვით მუ­შა­­ბას. მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა ფრე­­ნის წნე­ვა­ზე აი­სა­ხე­ბა, რა­ზეც ჩვე­ნი მა­ცივ­რის ძრა­ვე­ბი არ არის გათ­ვლი­ლი. თუმ­ცა, არ­სე­ბობს მა­ცივ­რე­ბი, ძლი­­რი ძრა­ვე­ბით, რომ­ლე­ბიც სამ­ხრეთ ქვეყ­ნე­ბის­თვი­საა გათ­ვლი­ლი და შე­იძ­ლე­ბა +37 გრა­დუს­ზეც გაძ­ლონ. ისი­ნი უფრო ძვი­რია და მეტი წარ­მა­დო­ბი­საა.

ჩვე­ნი მა­ცივ­რე­ბი ჩრდი­ლო­­თის ქვეყ­ნე­ბის­თვი­საა. აქ ძვი­რი სა­ქო­ნე­ლი არ შე­მო­აქვთ, ამას ყუ­რა­დღე­ბას არა­ვინ აქ­ცევს, რად­გან ეს სტან­დარ­ტე­ბი სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ მუ­შა­ობს. არა­და, ბოლო დროს ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში ზა­ფხუ­ლო­ბით სე­რი­­ზუ­ლი სი­ცხე­­ბი და­­წყო, რაც გლო­ბა­ლურ დათ­ბო­ბას უკავ­შირ­დე­ბა და მგო­ნი, სა­ქარ­თვე­ლო ნელ-ნელა უდაბ­ნოს ჰა­ვის ქვე­ყა­ნა ხდე­ბა...

- კონ­დი­ცი­­ნე­რით გაგ­რი­ლე­ბულ ოთახ­ში არ­სე­ბუ­ლი მა­ცი­ვა­რი საფრ­თხის­გან და­ცუ­ლია?

- იქ, სა­დაც ოთა­ხის გაგ­რი­ლე­ბას კონ­დი­ცი­­ნე­რით ახერ­ხე­ბენ, მა­ცი­ვა­რი არ ფუჭ­დე­ბა, ამ სი­ცხე­ში ეგ თუ უშ­ვე­ლის და და­ეხ­მა­რე­ბა იმა­ში, რომ ჰა­­რის ტემ­პე­რა­ტუ­რა დაბ­ლა დას­წი­ოს.

- .. "ვინ­ტი­ლა­ტო­რი" ტემ­პე­რა­ტუ­რას ვერ და­­რე­გუ­ლი­რებს?

- შვე­ლის, მაგ­რამ ის მა­ინც იმა­ვე ოთა­ხის ტემ­პე­რა­ტუ­რას უბე­რავს, მაგ­რამ "ვინ­ტი­ლა­ტო­რი" გარ­კვე­ულ გავ­ლე­ნას მა­ინც ახ­დენს - ოთა­ხი გრილ­დე­ბა. სულ არა­ფერს ჯო­ბია, მაგ­რამ უკე­თე­სია, კონ­დი­ცი­­ნე­რი ჩა­ირ­თოს. ამა­ზე ელექ­ტო­რო­­ნერ­გი­ის და­ზოგ­ვა არ შე­იძ­ლე­ბა, წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, დიდ ზა­რალ­ში აღ­მოჩ­ნდე­ბი­ან.

- ხში­რად ნა­ყი­ნის მა­ცივ­რე­ბი მა­ღა­ზი­ებს გა­რეთ აქვთ გა­მო­ტა­ნი­ლი. ვი­საც იმის სა­შუ­­ლე­ბა არ აქვს, მა­ცი­ვა­რი მა­ღა­ზი­­ში შე­­ტა­ნოს, უად­გი­ლო­ბის გამო იძუ­ლე­ბუ­ლია, გა­რეთ და­ტო­ვოს, +41 გრა­დუს­ში რო­გორ უნდა მო­იქ­ცეს?

- ასე­თი მა­ცივ­რე­ბის­თვის +41 გრა­დუ­სი უფრო სა­სურ­ვე­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რაა, ვიდ­რე სახ­ლში +32 გრა­დუ­სი, რად­გა­ნაც გა­რეთ ნი­­ვი მა­ინც ხვდე­ბა და ცო­ტა­თი აგ­რი­ლებს. ფაქ­ტია, რომ ისი­ნი მზის გულ­ზე არ უნდა იდ­გეს, მზის სხი­ვე­ბი არ უნდა ხვდე­ბო­დეს. ისე­თი მო­წყო­ბი­ლო­ბა, რო­გო­რიც კონ­დენ­სა­ტო­რია, სა­­და­ნაც ფრე­­ნის კონ­დენ­სა­ცია ხდე­ბა, რომ არ და­ზი­ან­დეს, ამის­თვის ყვე­ლა­ფე­რი უნდა გა­­კე­თონ. ამი­ტომ, გაგ­რი­ლე­ბა აუ­ცი­ლე­ბე­ლია. სა­ერ­თოდ, ფრე­­ნი თა­ვი­დან 85 გრა­დუს­ზე მაღ­ლა უნდა გა­ცხელ­დეს, მერე აუ­ცი­ლებ­ლად 53 გრა­დუ­სამ­დე გაგ­რილ­დეს, რომ ისევ თხე­ვა­დად გარ­და­იქ­მნას. თუ ამას გარე ტემ­პე­რა­ტუ­რის გამო ვერ ახერ­ხებს, გა­მო­დის, შიგ­ნით ცხე­ლი ჰა­­რის ნა­კა­დი შე­დის, რის გა­მოც ფრე­­ნი "დარ­ბის", ეს კი იმას ნიშ­ნავს, რომ მა­ცი­ვა­რი კი არ აცი­ვებს, პი­რი­ქით, თა­ვის თავს აცხე­ლებს. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, აგ­რე­გა­ტი უნდა გა­­თი­შოს.

არის კი­დევ ერთი მო­მენ­ტი - ხალ­ხს ჰგო­ნია, გა­­საძ­ლი­სი სი­ცხის დროს, მა­ცი­ვარს სპე­ცი­­ლუ­რი ნიშ­ნუ­ლე­ბი მაქ­სი­მა­ლურ­ზე ას­წი­ონ, მა­გა­ლი­თად, 5-6-7-ზე. მეტი რი­ცხვე­ბი არ აქვს, თო­რემ უფრო მეტ­ზეც ას­წევ­დნენ. ეს რი­ცხვე­ბი მა­ცი­ვარს სიჩ­ქა­რეს არ მა­ტებს. პი­რი­ქით, ასეთ დროს და­ბალ რი­ცხვებ­ზე უნდა და­ვა­ყე­ნოთ, რომ ძრა­ვამ მი­ნი­მა­ლურ ზღვარს მა­ინც მი­აღ­წი­ოს. მოკ­ლედ, ციფ­რე­ბი ტემ­პე­რა­ტუ­რას არ ნიშ­ნავს, ის მისი პო­ზი­ცი­აა. პირ­ვე­ლი პო­ზი­ცია, უფრო ცივს ნიშ­ნავს, ვიდ­რე მა­ღა­ლი ნიშ­ნუ­ლე­ბი. მთა­ვა­რია, ერთ სა­ათ­ში ძრა­ვამ ერთხელ მა­ინც მო­­ხერ­ხოს გა­თიშ­ვა, რომ გაგ­რილ­დეს. შიდა დე­ტა­ლე­ბი არ უნდა გა­და­ხურ­დეს. თუ არა­და, ასეთ დროს ბევ­რი ცუდი რამ ხდე­ბა. თერ­მოს­ტა­ტიც არ გა­­თი­შე­ბა და ძრა­ვა გა­ჩერ­დე­ბა.

- რა რე­კო­მენ­და­ცია შე­გიძ­ლი­ათ იმ მა­ცივ­რე­ბის­თვის გას­ცეთ, ვი­საც ქუ­ჩა­ში უდ­გათ ისი­ნი. რო­გორ უნდა მო­იქ­ცნენ?

- თუ სა­შუ­­ლე­ბა არ აქვთ, მა­ღა­ზი­­ში შე­­ტა­ნონ, გა­რეთ ჩრდი­ლი მო­­წყონ, სპე­ცი­­ლუ­რი ქოლ­გე­ბის ქვეშ მო­აქ­ცი­ონ. ისე, მა­ღა­ზი­ებ­ში როცა მჭიდ­როდ დგას მა­ცივ­რე­ბი, თა­ვი­სი სიმ­ხურ­ვა­ლით ერთი მე­­რეს უფრო ახ­შობს. ქუ­ჩა­ში ასე მჭიდ­როდ რომ და­­წყონ, ერ­თმა­ნეთს ხელს არ შე­უშ­ლი­ან - რო­დე­საც კონ­დენ­სა­ტო­რი ცხელ­დე­ბა, ტემ­პე­რა­ტუ­რა მაღ­ლა ადის და ეს შვე­ლის, შე­ნო­ბა­ში სი­ცხე ზე­ვით ვერ "გარ­ბის", ის არ­სე­ბულ სივ­რცეს ავ­სებს და მა­ცი­ვა­რი იხ­რჩო­ბა.

ზა­ფხულ­ში სე­რი­­ზუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბი რომ არ შე­გიქ­მნათ, სპე­ცი­­ლის­ტის რჩე­ვე­ბი უნდა გა­ით­ვა­ლის­წი­ნოთ.

 

 • კვირაში 7 დღით მუშაობა შესაძლოა, აიკრძალოს - რა ცვლილებების შეტანა იგეგმება შრომის კოდექსში
 • როგორ უნდა მოუაროთ მაცივარს, რომ სიცხეში არ გადაიწვას - ხელოსნის რჩევები სახლის და მაღაზიის მაცივრებზე
 • რატომ არის ახალგაზრდებში გახშირებული ძალადობა
 • ვიკა სანიკიძე მამა გახდა - კალათბურთელის ოჯახური ფოტოალბომი
 • მძღოლს მართვის მოწმობაზე ქულები ვიდეოჯარიმებითაც დააკლდება
 • [ლეგენდების კვალდაკვალ] დავით ყიფიანისა და ზიკოს სპექტაკლი
 • რას ჰყვება თბილისელი მხატვარი, რომლის "თანამედროვე მონა ლიზა" მილიონებად გაიყიდა - "მყიდველებში ივანიშვილს და ცუკერბერგს ასახელებდნენ"
 • თუ შემოსავლის 10%-ზე მეტს აზარტულ თამაშებზე ხარჯავთ, ბანკი სესხს არ მოგცემთ
 • ცრემლები ვერ შევიკავე: სახლებზე სპარსულთან ერთად, ქართული წარწერები იყო... - ფერეიდანში მოგზაურობის ემოციური ამბავი ქართველი გოგონასგან
 • 10 ყველაზე მისტიკური ადგილი დედამიწაზე - ამ ფოტოების თვალიერებისას იფიქრებთ, რომ სხვა პლანეტაზე აღმოჩნდით
 • ქვეყანა, სადაც არ არის არცერთი პოლიტიკური პარტია, კრიმინალის მაჩვენებელი კი ძალიან დაბალია
 • ლეგენდარული ქორწილები საქართველოს ისტორიაში - როგორი იყო ძველად საქორწილო სუფრა
 • რომელ კლასში რა წიგნი უნდა წაიკითხოს მოსწავლემ- მასწავლებელთა ასოციაციის რეკომენდაციები

 •  
    ქართულად  
  ძიება სხვა სისტემებში
  Google   Yahoo   Altavista   Yandex   Rambler  

    Copyright © 2003-2019 Directory.Ge Counter: 1251

  TBILISI ORGANIZATION DIRECTORY, Georgia ORGANIZATION DIRECTORY,companies,Company,Guide organizations in Georgia in the Caucasus, Directory of Organizations, Tbilisi streets directory, map, streets, address, phone, navigation, organization,organizations, Tbilisi map, tbilisi streets map, travel, travel in Georgia, travel in Tbilisi, ორგანიზაციები,ორგანიზაცია ორგანიზაციების ცნობარი, კომპანიები,კომპანია თბილისის სატელეფონო ცნობარი ტურიზმი სასტუმრო ბანკი მედიცინა თბილისი საქართველო ТБИЛИСИ ОРГАНИЗАЦИЯ КАТАЛОГ, Тбилиси улицы каталог, карта, улицы, адрес, телефон, навигация, организации, организации, карта Тбилиси, Тбилиси карту улицы, поездки, путешествия в Грузию, поездки в Тбилиси, ԹԲԻԼԻՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ, Թբիլիսիի փողոցներում ուղեցույցում, քարտեզ, փողոցներ, հասցեն, հեռախոսը, նավարկություն, կազմակերպության, կազմակերպությունների, Թբիլիսի քարտեզ, Թբիլիսիի փողոցների քարտեզը, ճանապարհորդական, ճանապարհորդական Վրաստանում, ճանապարհորդական Թբիլիսիում, TBİLİSİ TƏŞKİLAT DIRECTORY, Tbilisi directory, xəritəsi, küçə, ünvanı, telefon, navigation, təşkilat, təşkilatlar, Tbilisi map, Tbilisi küçələrində xəritəsi, səyahət, Gürcüstan, Tbilisi səyahət səyahət, küçələr TİFLİS ORGANİZASYON DİZİN, Tiflis rehberi, harita, sokak, adres, telefon, navigasyon, organizasyon, organizasyonlar, Tiflis harita, tbilisi sokaklarında harita, seyahat, Gürcistan, Tiflis seyahat seyahat, sokaklarda TBILISI organizzazione delle directory, Tbilisi strade directory, mappa, strade, indirizzo, telefono, navigazione, organizzazione, organizzazioni, mappa Tbilisi, Tbilisi mappa strade, viaggiare, viaggiare in Georgia, il viaggio a Tbilisi, ТБІЛІСІ ОРГАНІЗАЦІЯ КАТАЛОГ, Тбілісі вулиці каталог, карта, вулиці, адреса, телефон, навігація, організації, організації, карта Тбілісі, Тбілісі карту вулиці, поїздки, подорожі до Грузії, поїздки до Тбілісі, TIFLIS ORGANISATION DIRECTORY, Tiflis Straßen-Verzeichnis, Karte, Straßen, Anschrift, Telefon, Navigation, Organisation, Organisationen, Tiflis Karte, Tiflis Straßen Landkarte, Reise, Reise in Georgien, in Tiflis reisen, Tbilissi organisation du répertoire, Tbilissi rues répertoire, carte, rue, adresse, téléphone, navigation, l'organisation, les organisations, la carte de Tbilissi, Tbilissi carte rues, Voyage, Voyage en Géorgie, Voyage à Tbilissi, トビリシの組織のディレクトリ、トビリシ通りディレクトリ、マップ、道路、住所、電話番号、ナビゲーション、組織、団体、トビリシ地図、トビリシ街マップ、旅行、ジョージア州旅行、トビリシでの旅行 ბათუმის ცნობარი, თბილისის ცნობარი, საქართველოს ცნობარი, ინტერნეტ მაღაზიების კატალოგი, თეატრალური აფიშა, კინო აფიშა, აფიშა,