Directory.Ge
ქართულიEnglishРусский
     
მთავარი გვერდი | ჩვენს შესახებ | პროექტის შესახებ | მომსახურება | კონტაქტი |
 
რას ნიშნავს მეორედ მოსვლა და რატომ საუბრობენ სასულიერო პირები მის მოახლოებაზე - "90-იან წლებში, კონკრეტული პიროვნებაც დაასახელეს ანტიქრისტედ..."

ambebi.ge

"მე­­რედ მოს­ვლა ახ­ლო­საა ჩვენ­თან და ჩვენ ყვე­ლა­ფე­რი უნდა გა­ვა­კე­თოთ იმი­სათ­ვის, რომ მო­ვემ­ზა­დოთ მე­­რედ მოს­ვლი­სათ­ვის" - ამის შე­სა­ხებ სა­ქარ­თვე­ლოს კა­თო­ლი­კოს პატ­რი­არ­ქმა, უწ­მინ­დეს­მა და უნე­ტა­რეს­მა ილია მე­­რემ სა­მე­ბის სა­კა­თედ­რო ტა­ძარ­ში, საკ­ვი­რაო წირ­ვის შემ­დეგ, ქა­და­გე­ბი­სას გა­ნა­ცხა­და. მან­ვე დას­ძი­ნა, რომ ზო­გი­ერ­თი მორ­წმუ­ნე ადა­მი­­ნი­სა­გან ხში­რად გა­­გია, რომ "ჟამი ახ­ლოს არი­", მაგ­რამ უწ­მინ­დე­სის თქმით, "შე­იძ­ლე­ბა რამ­დე­ნი­მე დღე დარ­ჩა" მე­­რედ მოს­ვლამ­დე.

ამ ქა­და­გე­ბამ სა­ზო­გა­დო­­ბის ნა­წი­ლი საკ­მა­ოდ და­აფრ­თხო, ნა­წილს კი, მე­­რედ მოს­ვლის არ სწამს და შე­სა­ბა­მი­სად, ირო­ნი­ით შეხ­ვდა ამ ამ­ბავს.

მე­­რედ მოს­ვლის მნიშ­ვნე­ლო­ბის შე­სა­ხებ, AMBEBI.GE სა­მე­ბის სა­პატ­რი­არ­ქო ტაძ­რის მღვდელმსა­ხურს, დე­კა­ნოზ თე­­მუ­რაზს (თა­თა­რიშ­ვილს) ესა­უბ­რა: - პატ­რი­არ­ქი ბოლო დროს თა­ვის ქა­და­გე­ბებ­ში სულ უფრო ხში­რად უს­ვამს ხაზს მე­­რედ მოს­ვლის მო­ახ­ლო­­ბას. რას ნიშ­ნავს უწ­მინ­დე­სის ქა­და­გე­ბა?

- მე­­რედ მოს­ვლა რო­დის იქ­ნე­ბა ეს არა­ვინ იცის. პატ­რი­არ­ქმა თქვა ის, რა­საც ნე­ბის­მი­­რი სა­სუ­ლი­­რო პირი იტყვის, რომ მე­­რედ მოს­ვლა შე­იძ­ლე­ბა იყოს დღეს, შე­იძ­ლე­ბა სამი დღის ან სამი წლის შემ­დეგ, ამი­ტომ ჩვენ უნდა ვი­ყოთ მუდ­მი­ვად მზად.

გარ­კვე­ულ­წი­ლად, იმ მოვ­ლე­ნე­ბის გამო, რაც სამ­ყა­რო­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობს: ჩა­უქ­რო­ბე­ლი ხან­ძრე­ბი, მი­ძი­ნე­ბუ­ლი ვულ­კა­ნე­ბის ამოფრქვე­ვა თუ სხვა ბუ­ნებ­რი­ვი კა­ტაკ­ლიზ­მე­ბი, რო­მე­ლიც უფრო მოხ­ში­რე­ბუ­ლია, ასე­ვე, ახა­ლი ეპი­დე­მი­­ბის, ახა­ლი და­უდ­გე­ნე­ლი ვირუ­სე­ბის წარ­მო­შო­ბა და გავ­რცე­ლე­ბა - ეს ის ნიშ­ნე­ბია, რომ­ლე­ბიც უბიძ­გებს სა­სუ­ლი­­რო პირს თუ ნე­ბის­მი­ერ მორ­წმუ­ნეს, რომ იფიქ­როს მე­­რედ მოს­ვლის მო­ახ­ლო­­ბა­ზე.

პატ­რი­არ­ქმა თქვა ეს და ამა­ში არა­ფე­რია დარ­ღვე­ვა ან გა­დაც­დო­მა. პატ­რი­არ­ქი, რო­გორს პირ­ვე­ლი სა­სუ­ლი­­რო პირი, ვალ­დე­ბუ­ლია, გან­მარ­ტოს ეს პრო­ცე­სე­ბი. თუ ამ სწავ­ლე­ბას მორ­წმუ­ნე­ებს არ მივ­ცემთ, . ეკ­ლე­სია არ ას­რუ­ლებს თა­ვის ფუნ­ქცი­ას, რე­ლი­გია ყო­ველ­თვის რე­ლი­გი­ას უნდა ას­წავ­ლი­დეს და ამა­ში სა­ქი­ლი­კო და გა­საკ­ვი­რი არა­ფე­რია.

- ქრის­ტი­­ნუ­ლი სწავ­ლე­ბის მი­ხედ­ვით რაში მდგო­მა­რე­ობს მე­­რედ მოს­ვლის არსი? რო­გორ არის ის წმინ­და წე­რილ­ში აღ­წე­რი­ლი?

- ტერ­მი­ნი მე­­რედ მოს­ვლა კარ­გად უნდა ეს­მო­დეს ყვე­ლა ქრის­ტი­ანს. პირ­ვე­ლად მოს­ვლა­ში იგუ­ლის­ხმე­ბა იესო ქრის­ტეს გან­კა­ცე­ბა, მისი მოღ­ვა­წე­­ბა, რა­საც ად­გი­ლი ჰქონ­და ის­ტო­რი­ის გარ­კვე­ულ მო­ნაკ­ვეთ­ში. ჩვენ ვი­ცით, რომ ახა­ლი აღ­თქმა ეს არის კა­ცობ­რი­­ბის ეპო­ქა, გა­დას­ვლა ძვე­ლი აღ­თქმი­დან ახალ აღ­თქმა­ზე, რაც და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია მა­ცხოვ­რის მოვ­ლი­ნე­ბას­თან.

იესო ქრის­ტეს და­ბა­დე­ბა, მისი ჯვარ­ცმა, მისი აღ­დგო­მა, ამაღ­ლე­ბა ეს ყვე­ლა­ფე­რი არის პირ­ვე­ლად მოს­ვლა

მა­ცხო­ვა­რი მი­წი­­რი მოღ­ვა­წე­­ბის დროს ესა­უბ­რე­ბო­და მო­წა­ფე­ებს, რი­თაც თქვა, რომ იგი კვლავ მო­ვი­დო­და მე­­რედ და ყვე­ლა მომ­დევ­ნო ეპო­ქა­ში მცხოვ­რებ ადა­მი­ანს უნდა ჰქო­ნო­და ამის მო­ლო­დი­ნი. უფალ­მა თქვა, რომ ეს მოხ­დე­ბო­და სამ­ყა­როს და­სას­რუ­ლის წინ. შე­სა­ბა­მი­სად, მა­ცხოვ­რის მე­­რედ მოს­ვლის შე­სა­ხებ სწავ­ლე­ბა ისე­თი­ვე ძვე­ლია, რო­გორც სხვა სწავ­ლე­ბე­ბი.

ამი­ტომ არის რომ მა­გა­ლი­თად მრწამსში, რო­მე­ლიც არის ქრის­ტი­­ნის მთა­ვა­რი კრე­დო, შე­სუ­ლია ცალ­კე მუხ­ლი - "და კვა­ლად მო­მა­ვალ არს დი­დე­ბით, გან­სჯად ცხო­ველ­თა და მკვდარ­თა, რომ­ლი­სა სუ­ფე­ვი­სა არ არის და­სას­რულ". აგ­რეთ­ვე მრწამ­სის მე-14 და მე-15 მუხ­ლე­ბი ანუ ფი­ნა­ლუ­რი ნა­წი­ლე­ბი მი­­ნიშ­ნებს იმას, რომ ქრის­ტი­­ნი აღი­­რებს აღ­დგო­მას და ის ში­ნა­გა­ნად მო­წო­დე­ბუ­ლია მე­­რედ მოს­ვლი­სა და აღ­დგო­მის­თვის, რაც ნიშ­ნავს და­უს­რუ­ლე­ბელ, და­­სა­ბა­მო ცხოვ­რე­ბის და­სა­წყისს.

- რო­გორ არის ქრის­ტი­­ნულ სწავ­ლე­ბებ­ში აღ­წე­რი­ლი მე­­რედ მოს­ვლის პრო­ცე­სი?

- სა­ფუძ­ვე­ლი ყო­ველ­გვა­რი სწავ­ლე­ბი­სა არის წმინ­და წე­რი­ლი და ზე­პი­რი გად­მო­ცე­მა. წმინ­და წე­რი­ლი არის ძვე­ლი და ახა­ლი აღ­თქმის წმინ­და წიგ­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც გვაძ­ლევს სა­ფუძ­ველს, რომ ჩა­მო­ვა­ყა­ლი­ბოთ მო­საზ­რე­ბა მე­­რედ მოს­ვლის პრო­ცე­სის შე­სა­ხებ. წყა­რო არის სა­ხა­რე­ბა, ასე­ვე ახა­ლი აღ­თქმის ბოლო წიგ­ნი - გა­მო­ცხა­დე­ბა იო­­ნე­სი, რო­მე­ლიც აპოკ­ლიფ­სის სა­ხე­ლით არის ცნო­ბი­ლი.

მი­ნიშ­ნე­ბე­ბია პავ­ლე მო­ცი­ქუ­ლის ეპის­ტო­ლე­შიც, ბოლო ჟა­მის შე­სა­ხებ ძველ აღ­თქმა­შიც არის გარ­კვე­­ლი მი­ნიშ­ნე­ბე­ბი, ესა­­ას და სხვა წი­ნას­წარ­მე­ტყვე­ლებ­თან. სწავ­ლე­ბე­ბი მე­­რედ მოს­ვლის შე­სა­ხებ და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია სა­ყო­ველ­თაო აღ­დგო­მას­თან, რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ ყვე­ლა ადა­მი­­ნი აღ­დგე­ბა, რო­გორც სუ­ლი­­რად ისე ფი­ზი­კუ­რად. რად­გან ადა­მი­­ნი მხო­ლოდ სული არ არის და არც მხო­ლოდ სხე­­ლია. იგი არის სხე­­ლი და სული ერ­თად. ორი­ვე მათ­გა­ნი ძვირ­ფა­სია ად­მი­­ნის­თვის.

მკვდარ­თა აღ­დგო­მის შე­სა­ხებ სწავ­ლე­ბას აღი­­რებს ყვე­ლა აბ­რა­­მუ­ლი რე­ლი­გია. ამას აღი­­რებს იუ­და­იზ­მიც, ის­ლა­მიც - მსოფ­ლი­ოს მე­­რე ყვე­ლა­ზე დიდი მო­ნო­თე­ის­ტუ­რი რე­ლი­გია. რო­გორც მა­ცხო­ვა­რი აღ­დგა მე­სა­მე დღეს, ისე თი­თო­­­ლი ადა­მი­­ნი აღ­დგე­ბა. ადა­მი­­ნი არის უხრწნე­ლი და მა­რა­დი­­ლი არ­სე­ბა, რო­გორც სუ­ლი­­რად ისე სხე­­ლებ­რი­ვად. ამი­ტო­მაც ქრის­ტი­­ნუ­ლი რე­ლი­გია ამ მხრი­ვაც უდი­დე­სი ნუ­გე­ში და სი­ხა­რუ­ლია.

დღეს­დღე­­ბით ისეა და­ხა­ტუ­ლი სი­ტუ­­ცია, ქრის­ტი­­ნო­ბა გა­­გი­ვე­ბუ­ლია რის­ხვას­თან, ადა­მი­­ნის დეპ­რე­სი­­ში ჩაგ­დე­ბას­თან. არა­ვი­თარ შემ­თხვე­ვა­ში! წარ­მო­იდ­გი­ნეთ უამ­რა­ვი ობო­ლი, შვილმკვდა­რი მშობ­ლე­ბი, რო­მელ­თაც რე­ლი­გია აძ­ლევს უდი­დეს ნუ­გეშს და აღ­დგო­მას ჰპირ­დე­ბა თა­ვი­ან­თი საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­­ნე­ბი­სა.

- აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ თით­ქმის ყვე­ლა სა­­კუ­ნე­ში, რამ­დე­ნი­მე ათწლე­­ლის წი­ნაც სა­უბ­რობ­დნენ იმა­ზე, რომ მო­ახ­ლო­­ბუ­ლი იყო ბოლო ჟამი და მე­­რედ მოს­ვლამ­დე ცოტა დრო იყო დარ­ჩე­ნი­ლი. ეს გარ­კვე­ულ კი­თხვის ნიშ­ნებს აჩენს...

- დიახ, ყვე­ლა ეპო­ქა­ში იყო ასე­თი გან­წყო­ბა მე­­რედ მოს­ვლის შე­სა­ხებ. ბი­ზან­ტი­­ში, რო­მის იმ­პე­რი­­ში და .. ხში­რად აქი­ლი­კე­ბენ ამის გამო და დას­ცი­ნი­ან ის­ტო­რი­ას, რომ აი, სა­­კუ­ნე­­ბი ელოდ­ნენ და დარ­ჩნენ პირ­ში ჩა­ლა­გა­მოვ­ლე­ბუ­ლი, არ მოხ­და მე­­რედ მოს­ვლა.

ილი­ასკა­ცია ადა­მი­­ნი?!“ არის ამის კარ­გი ილუსტრა­ცია. ეს უს­წავ­ლე­ლი ცოლ-ქმა­რი რო­გორ ქი­ლი­კობს ამა­ზე - დე­და­მი­წას ფრთა მო­ტე­ხი­აო, გა­რე­ჯელ­მა მკი­თხავ­მა თქვაო, დე­და­მი­წა უნდა გა­დაბ­რუნ­დე­სო და .. შეგ­ვიძ­ლია უამ­რა­ვი მა­გა­ლი­თი მო­ვიყ­ვა­ნოთ ქარ­თულ ხალ­ხუ­რი თქმე­ბი­დან თუ სხვა ტი­პის ლი­ტე­რა­ტუ­რი­დან, რო­გორ აი­სა­ხა ადა­მი­­ნე­ბის სუ­ლი­­რი გან­წყო­ბა, მე­­რედ მოს­ვლის მო­ლო­დი­ნი ეპო­ქე­ბის მი­ხედ­ვით.

შეგ­ვიძ­ლია, ასე­ვე გა­ვიხ­სე­ნოთ ისიც, რომ მა­გა­ლი­თად რო­დე­საც ბი­ზან­ტი­ის იმ­პე­რია თა­ვი­სი არ­სე­ბობს დღე­ებს ით­ვლი­და, ეს აღ­ქმუ­ლი იყო, რო­გორც მე­­რედ მოს­ვლა. ეს გან­წყო­ბა ყო­ველ­თვის იარ­სე­ბებს, ვიდ­რე იარ­სე­ბებს სამ­ყა­რო და მორ­წმუ­ნე ადა­მი­­ნე­ბი.

მე შე­მიძ­ლია გა­ვიხ­სე­ნო ჩემს სტუ­დენ­ტო­ბა­ში, 90-იანი წლე­ბის ბო­ლოს, რო­დე­საც სე­მი­ნა­რი­­ში ვსწავ­ლობ­დი, ეს გან­წყო­ბა იყო გან­სა­კუთ­რე­ბით გამ­ძაფ­რე­ბუ­ლი. ალ­ბათ ათას­წლე­­ლის ფი­ნა­ლი იყო და მა­გი­ტომ. ძა­ლი­ან ბევ­რი ბრო­შუ­რა გა­მო­დი­­და, სი­სუ­ლე­ლე­­ბიც იწე­რე­ბო­და. მახ­სოვს, კონ­კრე­ტუ­ლი პი­როვ­ნე­ბა და­­სახ­ლეს ან­ტიქ­რის­ტედ, ეს იყო მა­შინ­დე­ლი აშშ- ელჩი გა­­რო­ში. „ქვა­კუ­თხე­დიიყო ჟურ­ნა­ლი და იქ და­­ბეჭ­და ეს სტა­ტია, რა­საც მოჰ­ყვა დიდი სკან­და­ლი.

- რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა ივა­რა­­დოს სა­სუ­ლი­­რო პირ­მა, რომ ბოლო ჟამი მო­ახ­ლოვ­და? რა კონ­კრე­ტუ­ლი ნიშ­ნე­ბია და­სა­ხე­ლე­ბუ­ლი ქრის­ტი­­ნულ ლი­ტე­რა­ტუ­რა­ში ამ პრო­ცე­სე­ბის და­სა­წყი­სის ამო­საც­ნო­ბად?

- წმინ­და სწავ­ლე­ბე­ბის მი­ხედ­ვით, გარ­კვე­­ლი მოვ­ლე­ნე­ბი ირ­გვლივ მიგ­ვა­ნიშ­ნებს, რომ შე­საძ­ლოა ეს მო­ახ­ლო­­ბუ­ლი იყოს. მა­გა­ლი­თად, ბუ­ნებ­რი­ვი კა­ტაკ­ლიზ­მე­ბი, ხან­ძრე­ბი, ეპი­დე­მი­­ბი, ვირუ­სე­ბი, ოჯა­ხუ­რი მკვლე­ლო­ბე­ბი.

ბიბ­ლი­­ში პირ­და­პირ არის ნათ­ქვა­მი, რომ ძმა ძმას არ და­ინ­დობს. ასე­თი მას­შტა­ბის ხან­ძრე­ბი, რო­გო­რიც იყო ამა­ზონ­ში და ავ­სტრა­ლი­­ში, ძნე­ლი გა­სახ­სე­ნე­ბე­ლია. ასე­ვე და­უდ­გე­ნე­ლი ვირუ­სე­ბით ადა­მი­­ნე­ბის გარ­დაც­ვა­ლე­ბა და ..

- რო­გორ უნდა ემ­ზა­დე­ბო­დეს მორ­წმუ­ნე ადა­მი­­ნი მე­­რედ მოს­ვლის­თვის?

- მე­­რედ მოს­ვლის­თვის მზა­დე­ბა არ არის რთუ­ლი. ნე­ბის­მი­­რი მორ­წმუ­ნე, ვინც დი­ლის ლოც­ვებს კი­თხუ­ლობს, ელე­მენ­ტა­რუ­ლად ცდი­ლობს, იყოს მზად ამის­თვის. იქ შე­ვედ­რე­ბაა უფ­ლი­სად­მი, რომ მამ­ყო­ფე მზად მე­­რედ მოს­ვლი­სათ­ვი­სო.

 

მომ­ზა­დე­ბა ჰიტ­ლე­რუ­ლი ან კომ­კავ­ში­რუ­ლი ხე­ლის აწე­ვა და სტარტზე დგო­მა კი არ არის, არა­მედ ში­ნა­გა­ნის სუ­ლი­­რი მზა­­ბა - რო­დე­საც ცხოვ­რობ სი­ნა­ნუ­ლით და გული გაქვს გამთბა­რი მოყ­ვა­სის სიყ­ვა­რუ­ლით. ასე­თი ადა­მი­­ნი მზად არის უფალ­თან შეხ­ვედ­რის­თვის!

 • ხშირად გიბუჟდებათ ხელები? თითებში ჩხვლეტებს გრძნობთ? ფრთხილად, ეს სერიოზული დაავადებების სიმპტომებია.
 • როგორ გავხადოთ ჩვენი სახლი უფრო ენერგოეფექტური
 • რას ნიშნავს მეორედ მოსვლა და რატომ საუბრობენ სასულიერო პირები მის მოახლოებაზე - "90-იან წლებში, კონკრეტული პიროვნებაც დაასახელეს ანტიქრისტედ..."
 • ჩინეთში „ლევიტაციის“ მქონე მატარებელი გამოჩნდა რომელიც თვითმფრინავზე სწრაფია
 • ქართულ–აფხაზური კონფლიქტი და მისი დაძლევის პერსპექტივები
 • Jaguar F-Type - სახეცვლილი, უცვლელი გულით
 • რატომ სარგებლობს TOYOTA-ს ავტომობილები პოპულარობით და როგორ ზრუნავს კომპანია ხარისხის მუდმივ გაუმჯობესებაზე
 • Mercedes-Maybach GLS ულტრამდიდრული ქროსოვერი "ჩაქცეულებისთვის"
 • ერთი მივიწყებული აფხაზური ვაზის ჯიშის ისტორია
 • [ლეგენდების კვალდაკვალ] დავით ყიფიანისა და ზიკოს სპექტაკლი
 • ცრემლები ვერ შევიკავე: სახლებზე სპარსულთან ერთად, ქართული წარწერები იყო... - ფერეიდანში მოგზაურობის ემოციური ამბავი ქართველი გოგონასგან
 • 10 ყველაზე მისტიკური ადგილი დედამიწაზე - ამ ფოტოების თვალიერებისას იფიქრებთ, რომ სხვა პლანეტაზე აღმოჩნდით
 • ქვეყანა, სადაც არ არის არცერთი პოლიტიკური პარტია, კრიმინალის მაჩვენებელი კი ძალიან დაბალია
 • ლეგენდარული ქორწილები საქართველოს ისტორიაში - როგორი იყო ძველად საქორწილო სუფრა
 • რომელ კლასში რა წიგნი უნდა წაიკითხოს მოსწავლემ- მასწავლებელთა ასოციაციის რეკომენდაციები

 •  
    ქართულად  
  ძიება სხვა სისტემებში
  Google   Yahoo   Altavista   Yandex   Rambler  

    Copyright © 2003-2020 Directory.Ge Counter: 1009

  TBILISI ORGANIZATION DIRECTORY, Georgia ORGANIZATION DIRECTORY,companies,Company,Guide organizations in Georgia in the Caucasus, Directory of Organizations, Tbilisi streets directory, map, streets, address, phone, navigation, organization,organizations, Tbilisi map, tbilisi streets map, travel, travel in Georgia, travel in Tbilisi, ორგანიზაციები,ორგანიზაცია ორგანიზაციების ცნობარი, კომპანიები,კომპანია თბილისის სატელეფონო ცნობარი ტურიზმი სასტუმრო ბანკი მედიცინა თბილისი საქართველო ТБИЛИСИ ОРГАНИЗАЦИЯ КАТАЛОГ, Тбилиси улицы каталог, карта, улицы, адрес, телефон, навигация, организации, организации, карта Тбилиси, Тбилиси карту улицы, поездки, путешествия в Грузию, поездки в Тбилиси, ԹԲԻԼԻՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ, Թբիլիսիի փողոցներում ուղեցույցում, քարտեզ, փողոցներ, հասցեն, հեռախոսը, նավարկություն, կազմակերպության, կազմակերպությունների, Թբիլիսի քարտեզ, Թբիլիսիի փողոցների քարտեզը, ճանապարհորդական, ճանապարհորդական Վրաստանում, ճանապարհորդական Թբիլիսիում, TBİLİSİ TƏŞKİLAT DIRECTORY, Tbilisi directory, xəritəsi, küçə, ünvanı, telefon, navigation, təşkilat, təşkilatlar, Tbilisi map, Tbilisi küçələrində xəritəsi, səyahət, Gürcüstan, Tbilisi səyahət səyahət, küçələr TİFLİS ORGANİZASYON DİZİN, Tiflis rehberi, harita, sokak, adres, telefon, navigasyon, organizasyon, organizasyonlar, Tiflis harita, tbilisi sokaklarında harita, seyahat, Gürcistan, Tiflis seyahat seyahat, sokaklarda TBILISI organizzazione delle directory, Tbilisi strade directory, mappa, strade, indirizzo, telefono, navigazione, organizzazione, organizzazioni, mappa Tbilisi, Tbilisi mappa strade, viaggiare, viaggiare in Georgia, il viaggio a Tbilisi, ТБІЛІСІ ОРГАНІЗАЦІЯ КАТАЛОГ, Тбілісі вулиці каталог, карта, вулиці, адреса, телефон, навігація, організації, організації, карта Тбілісі, Тбілісі карту вулиці, поїздки, подорожі до Грузії, поїздки до Тбілісі, TIFLIS ORGANISATION DIRECTORY, Tiflis Straßen-Verzeichnis, Karte, Straßen, Anschrift, Telefon, Navigation, Organisation, Organisationen, Tiflis Karte, Tiflis Straßen Landkarte, Reise, Reise in Georgien, in Tiflis reisen, Tbilissi organisation du répertoire, Tbilissi rues répertoire, carte, rue, adresse, téléphone, navigation, l'organisation, les organisations, la carte de Tbilissi, Tbilissi carte rues, Voyage, Voyage en Géorgie, Voyage à Tbilissi, トビリシの組織のディレクトリ、トビリシ通りディレクトリ、マップ、道路、住所、電話番号、ナビゲーション、組織、団体、トビリシ地図、トビリシ街マップ、旅行、ジョージア州旅行、トビリシでの旅行 ბათუმის ცნობარი, თბილისის ცნობარი, საქართველოს ცნობარი, ინტერნეტ მაღაზიების კატალოგი, თეატრალური აფიშა, კინო აფიშა, აფიშა,