ამბროლაური   ახალქალაქი   ახალციხე   ბათუმი   ბორჯომი   გაგრა   გალი   გორი   გურჯაანი   ზესტაფონი   ზუგდიდი   თბილისი   თელავი   კასპი   ლაგოდეხი   მარნეული   მესტია   რუსთავი   სამტრედია   სენაკი   სოხუმი   ტყიბული   ფოთი   ქობულეთი   ქუთაისი   ყაზბეგი   ცხინვალი   ჭიათურა   ხაშური
                                                       
ამბროლაური     ამბროლაური 294   ამბროლაური 223   ამბროლაური 222   ამბროლაური 176   ამბროლაური 376   ამბროლაური 203   ამბროლაური 135   ამბროლაური 334   ამბროლაური 82   ამბროლაური 181   ამბროლაური 221   ამბროლაური 316   ამბროლაური 171   ამბროლაური 377   ამბროლაური 260   ამბროლაური 319   ამბროლაური 251   ამბროლაური 111   ამბროლაური 138   ამბროლაური 286   ამბროლაური 38   ამბროლაური 176   ამბროლაური 192   ამბროლაური 78   ამბროლაური 318   ამბროლაური 105   ამბროლაური 121   ამბროლაური 147
ახალქალაქი 294   ახალქალაქი     ახალქალაქი 71   ახალქალაქი 245   ახალქალაქი 118   ახალქალაქი 550   ახალქალაქი 377   ახალქალაქი 192   ახალქალაქი 330   ახალქალაქი 212   ახალქალაქი 255   ახალქალაქი 187   ახალქალაქი 282   ახალქალაქი 288   ახალქალაქი 343   ახალქალაქი 190   ახალქალაქი 493   ახალქალაქი 217   ახალქალაქი 285   ახალქალაქი 312   ახალქალაქი 460   ახალქალაქი 292   ახალქალაქი 321   ახალქალაქი 275   ახალქალაქი 252   ახალქალაქი 375   ახალქალაქი 205   ახალქალაქი 228   ახალქალაქი 147
ახალციხე 223   ახალციხე 71   ახალციხე     ახალციხე 174   ახალციხე 47   ახალციხე 479   ახალციხე 306   ახალციხე 121   ახალციხე 320   ახალციხე 141   ახალციხე 284   ახალციხე 207   ახალციხე 302   ახალციხე 157   ახალციხე 363   ახალციხე 246   ახალციხე 422   ახალციხე 237   ახალციხე 214   ახალციხე 241   ახალციხე 389   ახალციხე 185   ახალციხე 250   ახალციხე 204   ახალციხე 181   ახალციხე 306   ახალციხე 134   ახალციხე 157   ახალციხე 76
ბათუმი 222   ბათუმი 245   ბათუმი 174   ბათუმი     ბათუმი 221   ბათუმი 352   ბათუმი 179   ბათუმი 294   ბათუმი 493   ბათუმი 184   ბათუმი 157   ბათუმი 380   ბათუმი 475   ბათუმი 330   ბათუმი 536   ბათუმი 419   ბათუმი 295   ბათუმი 410   ბათუმი 111   ბათუმი 114   ბათუმი 262   ბათუმი 184   ბათუმი 76   ბათუმი 30   ბათუმი 144   ბათუმი 477   ბათუმი 307   ბათუმი 223   ბათუმი 249
ბორჯომი 176   ბორჯომი 118   ბორჯომი 47   ბორჯომი 221   ბორჯომი     ბორჯომი 432   ბორჯომი 259   ბორჯომი 74   ბორჯომი 273   ბორჯომი 94   ბორჯომი 237   ბორჯომი 160   ბორჯომი 255   ბორჯომი 110   ბორჯომი 316   ბორჯომი 199   ბორჯომი 375   ბორჯომი 190   ბორჯომი 167   ბორჯომი 194   ბორჯომი 362   ბორჯომი 138   ბორჯომი 232   ბორჯომი 248   ბორჯომი 134   ბორჯომი 257   ბორჯომი 87   ბორჯომი 110   ბორჯომი 29
გაგრა 376   გაგრა 550   გაგრა 479   გაგრა 352   გაგრა 432   გაგრა     გაგრა 173   გაგრა 448   გაგრა 647   გაგრა 338   გაგრა 195   გაგრა 534   გაგრა 629   გაგრა 484   გაგრა 690   გაგრა 573   გაგრა 333   გაგრა 564   გაგრა 285   გაგრა 238   გაგრა 90   გაგრა 338   გაგრა 276   გაგრა 322   გაგრა 298   გაგრა 631   გაგრა 461   გაგრა 377   გაგრა 403
გალი 203   გალი 377   გალი 306   გალი 179   გალი 259   გალი 173   გალი     გალი 275   გალი 474   გალი 155   გალი 22   გალი 361   გალი 456   გალი 313   გალი 517   გალი 400   გალი 160   გალი 391   გალი 92   გალი 65   გალი 83   გალი 165   გალი 103   გალი 149   გალი 125   გალი 458   გალი 288   გალი 204   გალი 230
გორი 135   გორი 192   გორი 121   გორი 294   გორი 74   გორი 448   გორი 275   გორი     გორი 199   გორი 110   გორი 263   გორი 86   გორი 181   გორი 36   გორი 242   გორი 125   გორი 391   გორი 116   გორი 183   გორი 210   გორი 358   გორი 154   გორი 248   გორი 264   გორი 150   გორი 183   გორი 30   გორი 102   გორი 45
გურჯაანი 334   გურჯაანი 330   გურჯაანი 320   გურჯაანი 493   გურჯაანი 273   გურჯაანი 647   გურჯაანი 474   გურჯაანი 199   გურჯაანი     გურჯაანი 309   გურჯაანი 452   გურჯაანი 113   გურჯაანი 36   გურჯაანი 179   გურჯაანი 61   გურჯაანი 141   გურჯაანი 590   გურჯაანი 124   გურჯაანი 382   გურჯაანი 409   გურჯაანი 557   გურჯაანი 353   გურჯაანი 447   გურჯაანი 463   გურჯაანი 349   გურჯაანი 262   გურჯაანი 229   გურჯაანი 301   გურჯაანი 244
ზესტაფონი 82   ზესტაფონი 212   ზესტაფონი 141   ზესტაფონი 184   ზესტაფონი 94   ზესტაფონი 338   ზესტაფონი 155   ზესტაფონი 110   ზესტაფონი 309   ზესტაფონი     ზესტაფონი 143   ზესტაფონი 196   ზესტაფონი 291   ზესტაფონი 146   ზესტაფონი 352   ზესტაფონი 235   ზესტაფონი 281   ზესტაფონი 226   ზესტაფონი 73   ზესტაფონი 100   ზესტაფონი 284   ზესტაფონი 40   ზესტაფონი 138   ზესტაფონი 154   ზესტაფონი 40   ზესტაფონი 293   ზესტაფონი 123   ზესტაფონი 39   ზესტაფონი 65
ზუგდიდი 181   ზუგდიდი 255   ზუგდიდი 284   ზუგდიდი 157   ზუგდიდი 237   ზუგდიდი 195   ზუგდიდი 22   ზუგდიდი 263   ზუგდიდი 452   ზუგდიდი 143   ზუგდიდი     ზუგდიდი 339   ზუგდიდი 434   ზუგდიდი 289   ზუგდიდი 495   ზუგდიდი 378   ზუგდიდი 138   ზუგდიდი 369   ზუგდიდი 70   ზუგდიდი 43   ზუგდიდი 105   ზუგდიდი 143   ზუგდიდი 81   ზუგდიდი 127   ზუგდიდი 103   ზუგდიდი 436   ზუგდიდი 266   ზუგდიდი 182   ზუგდიდი 208
თბილისი 221   თბილისი 187   თბილისი 207   თბილისი 380   თბილისი 160   თბილისი 534   თბილისი 361   თბილისი 86   თბილისი 113   თბილისი 196   თბილისი 399   თბილისი     თბილისი 95   თბილისი 66   თბილისი 156   თბილისი 39   თბილისი 477   თბილისი 30   თბილისი 269   თბილისი 296   თბილისი 444   თბილისი 240   თბილისი 334   თბილისი 350   თბილისი 236   თბილისი 149   თბილისი 116   თბილისი 188   თბილისი 131
თელავი 316   თელავი 282   თელავი 302   თელავი 475   თელავი 255   თელავი 629   თელავი 456   თელავი 181   თელავი 36   თელავი 291   თელავი 434   თელავი 95   თელავი     თელავი 161   თელავი 251   თელავი 123   თელავი 572   თელავი 106   თელავი 364   თელავი 391   თელავი 539   თელავი 335   თელავი 429   თელავი 445   თელავი 331   თელავი 244   თელავი 211   თელავი 283   თელავი 226
კასპი 171   კასპი 288   კასპი 157   კასპი 330   კასპი 110   კასპი 484   კასპი 313   კასპი 36   კასპი 179   კასპი 146   კასპი 289   კასპი 66   კასპი 161   კასპი     კასპი 222   კასპი 105   კასპი 427   კასპი 96   კასპი 219   კასპი 246   კასპი 388   კასპი 190   კასპი 284   კასპი 300   კასპი 186   კასპი 163   კასპი 66   კასპი 138   კასპი 75
ლაგოდეხი 377   ლაგოდეხი 343   ლაგოდეხი 363   ლაგოდეხი 536   ლაგოდეხი 316   ლაგოდეხი 690   ლაგოდეხი 517   ლაგოდეხი 242   ლაგოდეხი 61   ლაგოდეხი 352   ლაგოდეხი 495   ლაგოდეხი 156   ლაგოდეხი 251   ლაგოდეხი 222   ლაგოდეხი     ლაგოდეხი 184   ლაგოდეხი 633   ლაგოდეხი 167   ლაგოდეხი 425   ლაგოდეხი 452   ლაგოდეხი 600   ლაგოდეხი 396   ლაგოდეხი 490   ლაგოდეხი 506   ლაგოდეხი 392   ლაგოდეხი 305   ლაგოდეხი 272   ლაგოდეხი 344   ლაგოდეხი 287
მარნეული 260   მარნეული 190   მარნეული 246   მარნეული 419   მარნეული 199   მარნეული 573   მარნეული 400   მარნეული 125   მარნეული 141   მარნეული 235   მარნეული 378   მარნეული 39   მარნეული 123   მარნეული 105   მარნეული 184   მარნეული     მარნეული 516   მარნეული 17   მარნეული 308   მარნეული 335   მარნეული 483   მარნეული 279   მარნეული 373   მარნეული 389   მარნეული 275   მარნეული 188   მარნეული 155   მარნეული 227   მარნეული 234
მესტია 319   მესტია 493   მესტია 422   მესტია 295   მესტია 375   მესტია 333   მესტია 160   მესტია 391   მესტია 590   მესტია 281   მესტია 138   მესტია 477   მესტია 572   მესტია 427   მესტია 633   მესტია 516   მესტია     მესტია 507   მესტია 208   მესტია 181   მესტია 243   მესტია 281   მესტია 219   მესტია 265   მესტია 241   მესტია 574   მესტია 404   მესტია 320   მესტია 346
რუსთავი 251   რუსთავი 217   რუსთავი 237   რუსთავი 410   რუსთავი 190   რუსთავი 564   რუსთავი 391   რუსთავი 116   რუსთავი 124   რუსთავი 226   რუსთავი 369   რუსთავი 30   რუსთავი 106   რუსთავი 96   რუსთავი 167   რუსთავი 17   რუსთავი 507   რუსთავი     რუსთავი 299   რუსთავი 326   რუსთავი 474   რუსთავი 270   რუსთავი 364   რუსთავი 380   რუსთავი 266   რუსთავი 179   რუსთავი 146   რუსთავი 218   რუსთავი 161
სამტრედია 111   სამტრედია 285   სამტრედია 214   სამტრედია 111   სამტრედია 167   სამტრედია 285   სამტრედია 92   სამტრედია 183   სამტრედია 382   სამტრედია 73   სამტრედია 70   სამტრედია 269   სამტრედია 364   სამტრედია 219   სამტრედია 425   სამტრედია 308   სამტრედია 208   სამტრედია 299   სამტრედია     სამტრედია 27   სამტრედია 175   სამტრედია 73   სამტრედია 65   სამტრედია 81   სამტრედია 33   სამტრედია 366   სამტრედია 196   სამტრედია 112   სამტრედია 138
სენაკი 138   სენაკი 312   სენაკი 241   სენაკი 114   სენაკი 194   სენაკი 238   სენაკი 65   სენაკი 210   სენაკი 409   სენაკი 100   სენაკი 43   სენაკი 296   სენაკი 391   სენაკი 246   სენაკი 452   სენაკი 335   სენაკი 181   სენაკი 326   სენაკი 27   სენაკი     სენაკი 148   სენაკი 100   სენაკი 38   სენაკი 84   სენაკი 60   სენაკი 393   სენაკი 223   სენაკი 139   სენაკი 165
სოხუმი 286   სოხუმი 460   სოხუმი 389   სოხუმი 262   სოხუმი 362   სოხუმი 90   სოხუმი 83   სოხუმი 358   სოხუმი 557   სოხუმი 248   სოხუმი 105   სოხუმი 444   სოხუმი 539   სოხუმი 388   სოხუმი 600   სოხუმი 483   სოხუმი 243   სოხუმი 474   სოხუმი 175   სოხუმი 148   სოხუმი     სოხუმი 248   სოხუმი 186   სოხუმი 232   სოხუმი 208   სოხუმი 541   სოხუმი 371   სოხუმი 287   სოხუმი 313
ტყიბული 38   ტყიბული 292   ტყიბული 185   ტყიბული 184   ტყიბული 138   ტყიბული 338   ტყიბული 165   ტყიბული 154   ტყიბული 353   ტყიბული 40   ტყიბული 143   ტყიბული 240   ტყიბული 335   ტყიბული 190   ტყიბული 396   ტყიბული 279   ტყიბული 281   ტყიბული 270   ტყიბული 73   ტყიბული 100   ტყიბული 248   ტყიბული     ტყიბული 138   ტყიბული 154   ტყიბული 40   ტყიბული 337   ტყიბული 143   ტყიბული 83   ტყიბული 109
ფოთი 176   ფოთი 321   ფოთი 250   ფოთი 76   ფოთი 232   ფოთი 276   ფოთი 103   ფოთი 248   ფოთი 447   ფოთი 138   ფოთი 81   ფოთი 334   ფოთი 429   ფოთი 284   ფოთი 490   ფოთი 373   ფოთი 219   ფოთი 364   ფოთი 65   ფოთი 38   ფოთი 186   ფოთი 138   ფოთი     ფოთი 46   ფოთი 98   ფოთი 431   ფოთი 261   ფოთი 177   ფოთი 203
ქობულეთი 192   ქობულეთი 275   ქობულეთი 204   ქობულეთი 30   ქობულეთი 248   ქობულეთი 322   ქობულეთი 149   ქობულეთი 264   ქობულეთი 463   ქობულეთი 154   ქობულეთი 127   ქობულეთი 350   ქობულეთი 445   ქობულეთი 300   ქობულეთი 506   ქობულეთი 389   ქობულეთი 265   ქობულეთი 380   ქობულეთი 81   ქობულეთი 84   ქობულეთი 232   ქობულეთი 154   ქობულეთი 46   ქობულეთი     ქობულეთი 114   ქობულეთი 447   ქობულეთი 277   ქობულეთი 193   ქობულეთი 219
ქუთაისი 78   ქუთაისი 252   ქუთაისი 181   ქუთაისი 144   ქუთაისი 134   ქუთაისი 298   ქუთაისი 125   ქუთაისი 150   ქუთაისი 349   ქუთაისი 40   ქუთაისი 103   ქუთაისი 236   ქუთაისი 331   ქუთაისი 186   ქუთაისი 392   ქუთაისი 275   ქუთაისი 241   ქუთაისი 266   ქუთაისი 33   ქუთაისი 60   ქუთაისი 208   ქუთაისი 40   ქუთაისი 89   ქუთაისი 114   ქუთაისი     ქუთაისი 333   ქუთაისი 163   ქუთაისი 79   ქუთაისი 105
ყაზბეგი 318   ყაზბეგი 375   ყაზბეგი 306   ყაზბეგი 477   ყაზბეგი 257   ყაზბეგი 631   ყაზბეგი 458   ყაზბეგი 183   ყაზბეგი 262   ყაზბეგი 293   ყაზბეგი 436   ყაზბეგი 149   ყაზბეგი 244   ყაზბეგი 163   ყაზბეგი 305   ყაზბეგი 188   ყაზბეგი 574   ყაზბეგი 179   ყაზბეგი 366   ყაზბეგი 393   ყაზბეგი 541   ყაზბეგი 337   ყაზბეგი 431   ყაზბეგი 447   ყაზბეგი 333   ყაზბეგი     ყაზბეგი 213   ყაზბეგი 285   ყაზბეგი 228
ცხინვალი 105   ცხინვალი 205   ცხინვალი 134   ცხინვალი 307   ცხინვალი 87   ცხინვალი 461   ცხინვალი 288   ცხინვალი 30   ცხინვალი 229   ცხინვალი 123   ცხინვალი 266   ცხინვალი 116   ცხინვალი 211   ცხინვალი 66   ცხინვალი 272   ცხინვალი 155   ცხინვალი 404   ცხინვალი 146   ცხინვალი 196   ცხინვალი 223   ცხინვალი 371   ცხინვალი 143   ცხინვალი 261   ცხინვალი 277   ცხინვალი 163   ცხინვალი 213   ცხინვალი     ცხინვალი 115   ცხინვალი 46
ჭიათურა 121   ჭიათურა 228   ჭიათურა 157   ჭიათურა 223   ჭიათურა 110   ჭიათურა 377   ჭიათურა 204   ჭიათურა 102   ჭიათურა 301   ჭიათურა 39   ჭიათურა 182   ჭიათურა 188   ჭიათურა 283   ჭიათურა 138   ჭიათურა 344   ჭიათურა 227   ჭიათურა 320   ჭიათურა 218   ჭიათურა 112   ჭიათურა 139   ჭიათურა 287   ჭიათურა 83   ჭიათურა 177   ჭიათურა 193   ჭიათურა 79   ჭიათურა 285   ჭიათურა 155   ჭიათურა     ჭიათურა 81
ხაშური 147   ხაშური 147   ხაშური 76   ხაშური 249   ხაშური 29   ხაშური 403   ხაშური 230   ხაშური 45   ხაშური 244   ხაშური 65   ხაშური 208   ხაშური 131   ხაშური 226   ხაშური 75   ხაშური 287   ხაშური 234   ხაშური 346   ხაშური 161   ხაშური 138   ხაშური 165   ხაშური 313   ხაშური 109   ხაშური 203   ხაშური 219   ხაშური 105   ხაშური 228   ხაშური 46   ხაშური 81   ხაშური