Directory.Ge
ქართულიEnglishРусский
     
მთავარი გვერდი | ჩვენს შესახებ | პროექტის შესახებ | მომსახურება | კონტაქტი |
 
ვინ იყვნენ საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის დამდგენ კომისიაში იმ დროს, რა პერიოდითაც პროკურატურა დაინტერესდა?

ambebi.ge 

სა­ქარ­თვე­ლო-აზერ­ბა­­ჯა­ნის სა­ზღვრის დე­მარ­კა­ცი­ის (სა­ხელ­მწი­ფო სა­ზღვრის დად­გე­ნის) სა­კი­თხთან და­კავ­ში­რე­ბით, სა­ქარ­თვე­ლოს გე­ნე­რა­ლუ­რი პრო­კუ­რა­ტუ­რის სა­გა­მო­ძი­­ბო ნა­წილ­ში უცხო ქვეყ­ნის­თვის სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ის ნა­წი­ლის გა­და­ცე­მის­კენ მი­მარ­თუ­ლი მოქ­მე­დე­ბის გან­ხორ­ცი­­ლე­ბის ფაქ­ტზე გა­მო­ძი­­ბა მიმ­დი­ნა­რე­ობს.

აღ­ნიშ­ნულ­თან და­კავ­ში­რე­ბით გან­ცხა­დე­ბა სა­გა­მო­ძი­­ბო უწყე­ბამ გუ­შინ გა­ავ­რცე­ლა. პრო­კუ­რა­ტუ­რის ცნო­ბით, კო­მი­სი­ის მიერ სა­ქარ­თვე­ლო-აზერ­ბა­­ჯა­ნის სა­ხელ­მწი­ფო სა­ზღვრის გარ­კვე­­ლი მო­ნაკ­ვე­თე­ბი არა­მარ­თლზო­მი­­რად, ჩვე­ნი ქვეყ­ნის ტე­რი­ტო­რი­­ლი ინ­ტე­რე­სე­ბის სა­ზი­­ნოდ შე­თან­ხმდა.

სა­­ბა­რია კო­მი­სი­­ზე, რო­მე­ლიც დე­მარ­კა­ცი­ის სა­კი­თხზე 2006-2007 წლებ­ში მუ­შა­ობ­და.

სა­ქარ­თვე­ლოს სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრი და­ვით ზალ­კა­ლი­­ნი არ გა­მო­რი­ცხავს, რომ ახალ­მა კარ­ტოგ­რა­ფი­ულ­მა მა­სა­ლებ­მა 2006-2007 წლის შე­თან­ხმე­ბა შეც­ვა­ლოს.

"ჩვე­ნი მხრი­დან მო­ძი­­ბუ­ლია ახა­ლი და­მა­ტე­ბი­თი კარ­ტოგ­რა­ფი­­ლი მა­სა­ლე­ბი და მო­წო­დე­ბუ­ლია აზერ­ბა­­ჯა­ნის­თვის. ამ მა­სა­ლე­ბის გა­­ნა­ლი­ზე­ბის შე­დე­გად, არ გა­მოვ­რი­ცხავ 2006-2007 წლებ­ში მიღ­წე­­ლი შე­თან­ხმე­ბის გა­და­ხედ­ვა გახ­დეს სა­ჭი­რო. ვი­მე­დოვ­ნებ, გვექ­ნე­ბა პროგ­რე­სი. კო­მი­სი­ამ ეს სა­კი­თხი ორ­მხრი­ვად უნდა გა­და­წყვი­ტოს, ორი­ვე ქვეყ­ნის­თვის სა­სარ­გებ­ლოდ. ორი­ვე მხა­რეს კონ­სტრუქ­ცი­­ლი მიდ­გო­მა აქვს ამ სა­კი­თხზე",- გა­ნა­ცხა­და ზალ­კა­ლი­ან­მა.

ექ­სპრე­ზი­დენ­ტი მი­ხე­ილ სა­­კაშ­ვი­ლი კი, რომ­ლის პრე­ზი­დენ­ტო­ბის პე­რი­ოდ­შიც მუ­შა­ობ­და კო­მი­სია ამ­ბობს, რომ ის, რაც და­ვით­გა­რეჯ­თან და­კავ­ში­რე­ბით ხდე­ბა, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მიერ და­გეგ­მი­ლი პრო­ვო­კა­ცი­აა.

"ის, რაც იკად­რეს ჩვე­ნი უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სი ძეგლის, ჩვე­ნი უწ­მინ­დე­სი ად­გი­ლის, გა­რე­ჯის მი­მართ, ეს არის დიდი ხნის წინ და­გეგ­მი­ლი პრო­ვო­კა­ცია. სხვა­თა შო­რის, ამის შე­სა­ხებ ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბი სა­უბ­რო­ბენ უკვე რამ­დე­ნი­მე კვი­რაა. მინ­და გი­თხრათ, რა აქვთ მათ ამ პრო­ვო­კა­ცი­ის შემ­დე­გი ეტა­პე­ბი - ისი­ნი აპი­რე­ბენ, ჯერ ალა­პა­რა­კონ სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრის ყო­ფი­ლი მო­ად­გი­ლე მან­ჯგა­ლა­ძე, რო­მე­ლიც იტყვის, რომ მან რა­ღაც და­ვა­ლე­ბე­ბი მი­­ღო ჩემ­გან თუ სხვის­გან ამ ტე­რი­ტო­რი­­ბის გას­ხვი­სე­ბის­თვის, შემ­დეგ ისი­ნი აპი­რე­ბენ გა­მო­იყ­ვა­ნონ მოს­კოვ­ში მცხოვ­რე­ბი აზერ­ბა­­ჯა­ნუ­ლი ეთ­ნი­კუ­რი წარ­მო­მავ­ლო­ბის ადა­მი­­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც იტყვი­ან, რომ ამ მი­წე­ბის გას­ხვი­სე­ბის­თვის ფული გა­და­­ხა­დეს, 60 თუ 80 მი­ლი­­ნი, რაც და­­ბა­დე­ბა ФСВ- პრო­პა­გან­დის­ტე­ბის და ივა­ნიშ­ვი­ლის თავ­ში. მერე ამა­ზე აა­გე­ბენ მთელ ამ­ბავს, რომ ჩვენ ქარ­თუ­ლი მიწა გავ­ყი­დეთ" - ამ­ბობს სა­­კაშ­ვი­ლი.

ვინ იყ­ვნენ კო­მი­სი­ის წევ­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც სა­ქარ­თვე­ლო-აზერ­ბა­­ჯა­ნის სა­ხელ­მწი­ფო სა­ზღვრის დე­მარ­კა­ცი­ის სა­კი­თხზე 2006-2007 წლებ­ში მუ­შა­ობ­დნენ? - ინ­ფორ­მა­ცია გან­თავ­სე­ბუ­ლია matsne.gov.ge-ზედა ირ­კვე­ვა, რომ კო­მი­სი­­ში 10 პირი იმ­ყო­ფე­ბო­და.

ესე­ნი იყ­ვნენ:

გი­ორ­გი მან­ჯგა­ლა­ძე – სა­ქარ­თვე­ლოს სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლე, კო­მი­სი­ის თავ­მჯდო­მა­რე

ვახ­ტანგ და­თუ­ნაშ­ვი­ლი – სა­ქარ­თვე­ლოს ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს სა­ხელ­მწი­ფო სა­ზღვრის დაც­ვის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ოპე­რა­ცი­­ბის და­გეგ­მა­რე­ბი­სა და სა­სა­ზღვრო-სა­მიგ­რა­ციო კონ­ტრო­ლის გან­ყო­ფი­ლე­ბის უფ­რო­სი, ვიცე-პოლ­კოვ­ნი­კი

ნა­ტა­ლია ილი­ჩო­ვა – სა­ქარ­თვე­ლოს ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს სა­ხელ­მწი­ფო სა­ზღვრის დაც­ვის დე­პარ­ტა­მენ­ტის ოპე­რა­ცი­­ბის და­გეგ­მა­რე­ბი­სა და სა­სა­ზღვრო-სა­მიგ­რა­ციო კონ­ტრო­ლის გან­ყო­ფი­ლე­ბის უფ­რო­სი ოფი­ცე­რი

ვა­ლე­რი­ან იმ­ნა­იშ­ვი­ლი – სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ზღვაო ტრან­სპორ­ტის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ის მთა­ვა­რი მრჩე­ვე­ლი

ირაკ­ლი ლეჟა­ვა – სა­ქარ­თვე­ლოს გა­რე­მო­სა და ბუ­ნებ­რი­ვი რე­სურ­სე­ბის დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს გე­­დე­ზი­­სა და კარ­ტოგ­რა­ფი­ის სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სი

ივე­რი მე­ლაშ­ვი­ლი სა­ქარ­თვე­ლოს სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს ად­მი­ნის­ტრა­ცი­­ლი დე­პარ­ტა­მენ­ტის რე­ფე­რენ­ტი, ექ­სპერტთა ჯგუ­ფის ხელ­მძღვა­ნე­ლი

ზუ­რაბ ტა­ტიშ­ვი­ლი – სა­ქარ­თვე­ლოს თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს გე­ნე­რა­ლუ­რი შტა­ბის ტო­პოგ­რა­ფი­­ლი სამ­მარ­თვე­ლოს უფ­რო­სი, პოლ­კოვ­ნი­კი

რუ­სუ­დან ტუ­შუ­რი – სა­ქარ­თვე­ლოს იუს­ტი­ცი­ის სა­მი­ნის­ტროს სა­ერ­თა­შო­რი­სო-სა­მარ­თლებ­რი­ვი ურ­თი­ერ­თო­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის უფ­რო­სი

ლე­ვან წურ­წუ­მია – სა­ქარ­თვე­ლოს სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს სა­ერ­თა­შო­რი­სო-სა­მარ­თლებ­რი­ვი დე­პარ­ტა­მენ­ტის მრჩე­ვე­ლი, კო­მი­სი­ის მდი­ვა­ნი

ლე­ვან ჯღარ­კა­ვა სა­ქარ­თვე­ლოს ფი­ნანსთა სა­მი­ნის­ტროს საბ­ჟო კონ­ტრო­ლის ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის სამ­მარ­თვე­ლოს უფ­რო­სი.

 

 • ინფიცირებისას, ექიმის რჩევის გარეშე, ანტიბიოტიკებისა და სისხლის შედედებაზე მოქმედი მედიკამენტების მიღება, დაუშვებელია!" - რას გვირჩევს ინფექციონისტი თუ კორონავირუსს შინ ვებრძვით
 • ვინ იყვნენ საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის დამდგენ კომისიაში იმ დროს, რა პერიოდითაც პროკურატურა დაინტერესდა?
 • ნივთები, რომლებიც პანდემიასთნ ბრძოლის დროს სახლში აუცილებლად უნდა გქონდეთ
 • როგორ ვლინდება კორონავირუსის მსუბუქი ფორმა
 • კორონავირუსის საფრთხის გამო როგორ მოვიქცეთ ტრანსპორტით გადაადგილებისას
 • ცაცხვის ჩაი ვირუსს ამარცხებს - რა ვიცით ''ექიმი ხის'' სამკურნალო თვისებებზე
 • საქართველოში გავრცელებული 5 მცენარის სამკურნალო თვისებები და უკუჩვენებები - მათზე შესაძლოა, ჯერ არ გსმენიათ
 • როგორ გავრეცხოთ სწორად ''დუტის'' ქურთუკი - ეს ბევრმა არ იცის!
 • ხშირად გიბუჟდებათ ხელები? თითებში ჩხვლეტებს გრძნობთ? ფრთხილად, ეს სერიოზული დაავადებების სიმპტომებია.
 • ერთი მივიწყებული აფხაზური ვაზის ჯიშის ისტორია
 • ცრემლები ვერ შევიკავე: სახლებზე სპარსულთან ერთად, ქართული წარწერები იყო... - ფერეიდანში მოგზაურობის ემოციური ამბავი ქართველი გოგონასგან
 • 10 ყველაზე მისტიკური ადგილი დედამიწაზე - ამ ფოტოების თვალიერებისას იფიქრებთ, რომ სხვა პლანეტაზე აღმოჩნდით
 • ქვეყანა, სადაც არ არის არცერთი პოლიტიკური პარტია, კრიმინალის მაჩვენებელი კი ძალიან დაბალია
 • ლეგენდარული ქორწილები საქართველოს ისტორიაში - როგორი იყო ძველად საქორწილო სუფრა
 • რომელ კლასში რა წიგნი უნდა წაიკითხოს მოსწავლემ- მასწავლებელთა ასოციაციის რეკომენდაციები

 •  
    ქართულად  
  ძიება სხვა სისტემებში
  Google   Yahoo   Altavista   Yandex   Rambler  

    Copyright © 2003-2020 Directory.Ge Counter: 141

  TBILISI ORGANIZATION DIRECTORY, Georgia ORGANIZATION DIRECTORY,companies,Company,Guide organizations in Georgia in the Caucasus, Directory of Organizations, Tbilisi streets directory, map, streets, address, phone, navigation, organization,organizations, Tbilisi map, tbilisi streets map, travel, travel in Georgia, travel in Tbilisi, ორგანიზაციები,ორგანიზაცია ორგანიზაციების ცნობარი, კომპანიები,კომპანია თბილისის სატელეფონო ცნობარი ტურიზმი სასტუმრო ბანკი მედიცინა თბილისი საქართველო ТБИЛИСИ ОРГАНИЗАЦИЯ КАТАЛОГ, Тбилиси улицы каталог, карта, улицы, адрес, телефон, навигация, организации, организации, карта Тбилиси, Тбилиси карту улицы, поездки, путешествия в Грузию, поездки в Тбилиси, ԹԲԻԼԻՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ, Թբիլիսիի փողոցներում ուղեցույցում, քարտեզ, փողոցներ, հասցեն, հեռախոսը, նավարկություն, կազմակերպության, կազմակերպությունների, Թբիլիսի քարտեզ, Թբիլիսիի փողոցների քարտեզը, ճանապարհորդական, ճանապարհորդական Վրաստանում, ճանապարհորդական Թբիլիսիում, TBİLİSİ TƏŞKİLAT DIRECTORY, Tbilisi directory, xəritəsi, küçə, ünvanı, telefon, navigation, təşkilat, təşkilatlar, Tbilisi map, Tbilisi küçələrində xəritəsi, səyahət, Gürcüstan, Tbilisi səyahət səyahət, küçələr TİFLİS ORGANİZASYON DİZİN, Tiflis rehberi, harita, sokak, adres, telefon, navigasyon, organizasyon, organizasyonlar, Tiflis harita, tbilisi sokaklarında harita, seyahat, Gürcistan, Tiflis seyahat seyahat, sokaklarda TBILISI organizzazione delle directory, Tbilisi strade directory, mappa, strade, indirizzo, telefono, navigazione, organizzazione, organizzazioni, mappa Tbilisi, Tbilisi mappa strade, viaggiare, viaggiare in Georgia, il viaggio a Tbilisi, ТБІЛІСІ ОРГАНІЗАЦІЯ КАТАЛОГ, Тбілісі вулиці каталог, карта, вулиці, адреса, телефон, навігація, організації, організації, карта Тбілісі, Тбілісі карту вулиці, поїздки, подорожі до Грузії, поїздки до Тбілісі, TIFLIS ORGANISATION DIRECTORY, Tiflis Straßen-Verzeichnis, Karte, Straßen, Anschrift, Telefon, Navigation, Organisation, Organisationen, Tiflis Karte, Tiflis Straßen Landkarte, Reise, Reise in Georgien, in Tiflis reisen, Tbilissi organisation du répertoire, Tbilissi rues répertoire, carte, rue, adresse, téléphone, navigation, l'organisation, les organisations, la carte de Tbilissi, Tbilissi carte rues, Voyage, Voyage en Géorgie, Voyage à Tbilissi, トビリシの組織のディレクトリ、トビリシ通りディレクトリ、マップ、道路、住所、電話番号、ナビゲーション、組織、団体、トビリシ地図、トビリシ街マップ、旅行、ジョージア州旅行、トビリシでの旅行 ბათუმის ცნობარი, თბილისის ცნობარი, საქართველოს ცნობარი, ინტერნეტ მაღაზიების კატალოგი, თეატრალური აფიშა, კინო აფიშა, აფიშა, ვაკანსია, რეზუმე, job, სამუშაო, დასაქმება, ვაკანსიები